|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1206 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 เมษายน 2562/15:19:15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บริเวณสระหนองใหญ่  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 เมษายน 2562/15:13:46
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 เมษายน 2562/16:00:10
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบริเวณสระหนองใหญ่ หมู่ที่3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 เมษายน 2562/08:42:17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 27 มีนาคม 2562/15:55:33
โครงการปรับปรุงประปาหอถังสูงบริเวณชุมนุมบน หมู่ที่3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 573 แกลเลอรี่

วันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลช่องลม จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศ
กองการศึกษา
รูปภาพ 161 ภาพ


วันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิ
กองการศึกษา
รูปภาพ 45 ภาพ


วันที่ 2 เมษายน 2562 จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
กองการศึกษา
รูปภาพ 43 ภาพ


วันที่ 29 มีนาคม 2562 ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
กองการศึกษา
รูปภาพ 97 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่