|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1069 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 เมษายน 2561/16:51:47
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากคันคลองห้วยใหญ่ถึงถนนลาดยางสายหร่ายการ้อง หมู่ที่ 7 บ้านคลองเจริญ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 เมษายน 2561/16:46:33
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เริ่มจากถนน คสล. สายกลางบ้านถึงคันคลองหนองโสน หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 เมษายน 2561/16:41:23
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสายกลางบ้านถึงถนนลาดยางสายหนองอีแมว หมู่ที่ 5 บ้านวังยาง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 เมษายน 2561/16:36:26
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านนางสาวถวิล พันธะนะ หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 เมษายน 2561/16:33:14
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ำ ถึงถนนลาดยางสายช่องลม-บึงบอน หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 เมษายน 2561/16:26:17
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานางบุญล้ำ ถึงนานายสมหมาย ถมทอง หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 524 แกลเลอรี่

รดน้ำ ขอพร คณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 20 ภาพ


เทศบาลตำบลช่องลมเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอลานกระบือ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 33 ภาพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเลย
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 27 ภาพ


พิธีลงนาม MOU โครงการชุมชนร่วมใจสร้างสุขแบบใหม่ไม่พึ่งแอลกอฮอล์
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 38 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่