|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1439 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 ตุลาคม 2563/11:24:09
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 ตุลาคม 2563/08:39:06
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 16 ตุลาคม 2563/15:52:45
ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 ตุลาคม 2563/11:09:22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:42:10
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลช่องลมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:41:54
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 779 แกลเลอรี่

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่องลม เข้าศึกษาเรียนรู้ศูนย์แพทย์แผนไทยและสวนสมุน
กองการศึกษา
รูปภาพ 33 ภาพ


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลมเปิดเรียนตามปกติ ในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชี
กองการศึกษา
รูปภาพ 41 ภาพ


วันที่ 30 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลมเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโร
กองการศึกษา
รูปภาพ 30 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1/2564
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 6 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่