|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 926 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 เมษายน 2560/11:15:23
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 เมษายน 2560/09:00:21
ขอเชิญประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 เมษายน 2560/14:18:38
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 เมษายน 2560/16:03:44
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 เมษายน 2560/16:04:31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 เมษายน 2560/16:37:00
กำหนดการโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 451 แกลเลอรี่

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่3
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 12 ภาพ


ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 11 ภาพ


รดน้ำ ขอพร จากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 31 ภาพ


รดน้ำ ขอพร นายอำเภอลานกระบือและอดีตนายอำเภอลานกระบือ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 26 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่