|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1273 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/16:10:57
วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/15:03:19
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/11:30:42
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/09:07:59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1-3 ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 12 กรกฏาคม 2562/16:18:43
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 593 แกลเลอรี่

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ปตท.สผ. สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสูงวัยโรงเรียนผู้สูงอ
กองการศึกษา
รูปภาพ 34 ภาพ


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินชมรมผู้สูงอายุคุ
กองการศึกษา
รูปภาพ 65 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 7 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่