|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1509 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 เมษายน 2564/09:27:24
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองคลัง
โฟส : 2 เมษายน 2564/15:05:39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 31 มีนาคม 2564/09:29:04
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม 28 มีนาคม 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 31 มีนาคม 2564/09:26:26
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม 28 มีนาคม 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองคลัง
โฟส : 29 มีนาคม 2564/11:21:11
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองคลัง
โฟส : 29 มีนาคม 2564/11:13:53
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 795 แกลเลอรี่

เทศบาลตำบลช่องลม เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 5 ภาพ


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม มอบหมายให้นายคำภา ขันสู้การ รองนายกเทศมน
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 6 ภาพ


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 22 ภาพ


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (การอ่าน)
กองการศึกษา
รูปภาพ 73 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่