|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 913 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 มีนาคม 2560/14:46:52
การบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในเขตเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 กุมภาพันธ์์ 2560/14:15:44
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 27 กุมภาพันธ์์ 2560/14:43:49
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 กุมภาพันธ์์ 2560/23:02:55
การขออนุญาตใช้เสียง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 8 มีนาคม 2560/13:19:31
แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โฟส : 6 มีนาคม 2560/15:57:38
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 442 แกลเลอรี่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 2/2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 4 ภาพ


พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 49 ภาพ


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่2
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 65 ภาพ


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 38 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่