|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 878 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 มกราคม 2560/12:06:59
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHELTIC CONCRETE หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ ถึง หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 มกราคม 2560/11:59:44
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ ถึง หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 มกราคม 2560/11:46:04
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 มกราคม 2560/14:39:50
แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 มกราคม 2560/11:56:21
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 มกราคม 2560/21:17:56
ทต.ช่องลม ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 430 แกลเลอรี่

ทต.ช่องลม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 112 ภาพ


การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลช่องลมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 67 ภาพ


ประมวลภาพกิจกรรรมโครงการส่งเสริมการน้อมนำความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 56 ภาพ


ทต.ช่องลม จัดโครงการเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 16 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่