|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1425 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 กันยายน 2563/15:27:33
ประกาศผลการประกวดราคา e-bidding เลขที่6/2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 กันยายน 2563/14:08:01
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 กันยายน 2563/11:30:35
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 18 กันยายน 2563/11:16:29
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 กันยายน 2563/13:43:51
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายบ้านนางกุหลาบ กลมกล่อม ถึงถนนลาดยางสายหร่ายการ้อง หมู่ที่ 2 บ้านเกศกาสร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 8 กันยายน 2563/15:14:56
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายกลางบ้านถึงบ้านนายคำภา ขันสู้การ หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 742 แกลเลอรี่

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กองการศึกษา
รูปภาพ 28 ภาพ


วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลช่องลม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
กองการศึกษา
รูปภาพ 41 ภาพ


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประกวดระดับอำเภอ
กองการศึกษา
รูปภาพ 6 ภาพ


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนตามปกติ ในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดช
กองการศึกษา
รูปภาพ 31 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่