|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1462 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 มกราคม 2564/16:20:04
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 12 มกราคม 2564/09:02:14
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 มกราคม 2564/14:50:25
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 มกราคม 2564/13:55:27
ประกาศ ยกเลิกกิจกรรมและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 มกราคม 2564/13:52:10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 25 ธันวาคม 2563/11:35:05
ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 795 แกลเลอรี่

เทศบาลตำบลช่องลม เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 5 ภาพ


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม มอบหมายให้นายคำภา ขันสู้การ รองนายกเทศมน
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 6 ภาพ


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 22 ภาพ


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (การอ่าน)
กองการศึกษา
รูปภาพ 73 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่