|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 991 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 8 กันยายน 2560/15:36:27
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่องการตรวจสอบสถานะและการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 8 กันยายน 2560/14:42:00
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 7 กันยายน 2560/11:00:42
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการขยายลานตากข้าวบริเวณหนองอีแมว หมู่ที่่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 กันยายน 2560/11:55:49
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองเจริญ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 4 กันยายน 2560/10:47:46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 31 สิงหาคม 2560/10:28:48
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา - กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์ ครั้งที่ 15  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 493 แกลเลอรี่

โรงเรียนเทศบาลช่องลม ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปี 2560
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 12 ภาพ


ทอดเทียนโฮม ประจำปี 2560
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 38 ภาพ


ประมวลภาพ..การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 47 ภาพ


ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม ปี 2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 18 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่