|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1047 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 กุมภาพันธ์์ 2561/16:28:05
เชิญชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2561/14:54:48
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/16:52:19
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 กุมภาพันธ์์ 2561/18:08:49
ประกาศโรงเรียนเทศบาลช่องลม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 กุมภาพันธ์์ 2561/18:03:13
ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 514 แกลเลอรี่

Lankrabue U12 League ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 19 ภาพ


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 19 ภาพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลนครไทย
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 51 ภาพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 27 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่