|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1443 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 พฤศจิกายน 2563/09:07:50
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 17 พฤศจิกายน 2563/16:25:10
โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองคลัง
โฟส : 11 พฤศจิกายน 2563/09:55:45
กำหนดการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2564.pdf  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 พฤศจิกายน 2563/15:36:15
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 ตุลาคม 2563/11:24:09
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 ตุลาคม 2563/08:39:06
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 792 แกลเลอรี่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (การอ่าน)
กองการศึกษา
รูปภาพ 73 ภาพ


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 16 ภาพ


วันที่ 16 พ.ย.2563 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE DANC
กองการศึกษา
รูปภาพ 25 ภาพ


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนตามปกติ(ทุกวันศุกร์)
กองการศึกษา
รูปภาพ 34 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่