|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1212 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 พฤษภาคม 2562/15:28:43
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 17 พฤษภาคม 2562/15:01:13
ประกวดราคาจ้างเลขที่8/2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 8 พฤษภาคม 2562/10:52:29
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองคลัง
โฟส : 2 พฤษภาคม 2562/13:45:23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 เมษายน 2562/16:23:40
ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางASPHALTIC CONCRETE สายจากป้อม ถึงบ้านนางลำพรวน จูด้วง  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 583 แกลเลอรี่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.
กองการศึกษา
รูปภาพ 71 ภาพ


วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลช่องลม
กองการศึกษา
รูปภาพ 62 ภาพ


วันที่ 22-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา
กองการศึกษา
รูปภาพ 16 ภาพ


วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลและคุ้มครองทางสังคม (ธนาคารเวลา)
กองการศึกษา
รูปภาพ 14 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่