|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แสดง 1382 อันดับล่าสุด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 มิถุนายน 2563/13:16:14
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 มิถุนายน 2563/16:02:30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 มิถุนายน 2563/09:39:08
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 29 พฤษภาคม 2563/13:50:00
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบ้านนายทองพัน วินทะไชย หมู่ที่8 บ้านบึงพระนางทอง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 29 พฤษภาคม 2563/13:42:48
ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของผู้บริหาร ประจำปี2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 29 พฤษภาคม 2563/13:36:07
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ2563  
อ่านรายละเอียด

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่


 
แกลเลอรี่ภาพกิจกรรมเทศบาลฯ
แกลเลอรี่ทั้งหมด 693 แกลเลอรี่

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 21 ภาพ


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019(COVID-19)
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 13 ภาพ


สำรวจความเสียหายบ้านพังจากลมพายุ
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 13 ภาพ


ช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 6 ภาพ


ชมแกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่