|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเทศบาลตำบลช่องลม

  :: ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลช่องลม

   
   
 
  1. รูปพระพายทรงพัด เทพเจ้าผู้ให้กำเนิดลม
    หมายถึง ประชาชนในตำบลช่องลมทุกคน คือ ลูกหลานของเทพเจ้าแห่งลมหรือตำบลช่องลมนั่นเอง
  2. ม้าาขาว หมายถึง สัญลักษณ์แทนความเข็มแข็ง รวดเร็ว ว่องไว เฉลียวฉลาด
  3. ก้อนเมฆ หมายถึง สัญลักษณ์แทนน้ำฝน ความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูณณ์ ทางเกษตรกรรม
  4. ตัวหนังสือเทศบาลตำบลช่องลม สีเหลือง หมายถึง ความสำเร็จ ความร่ำรวย
  5. วงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันกษัตริย์ในที่นี้หมายถึงองค์กรภาคราชการ

สรุปจากสัญลักษณ์
เทศบาลตำบลช่องลมนั้น เป็นถิ่นที่อยู่ของบุตรหลานเทพเจ้าแห่งลม ประชาชนมีความแข็งแรง เฉลียวฉลาด การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีความสำเร็จ มีความร่ำรวย และเป็นองค์กรของภาคราชการ ปฏิบัติงานรับใช้เบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

 

 

 


  :: คำขวํญเทศบาลตำบลช่องลม

 

 

 

 

 


  :: วิสัยทัศน์