|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > การติดต่อเทศบาล ช่องลม
 
 

สถานที่ตั้ง

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5  ตำบลช่องลม   อำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร  62170

โทศัพท์

0-5574-1666-7

โทรสาร

0-5574-1670

Internet

http://www.chonglom.go.th
www.facebook.com/chonglom

 

แผนที่ เทศบาลตำบลช่องลม

 

ดู เทศบาลตำบลช่องลม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า