|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล

 รายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
หน้า 1 / 1


สำนักปลัดเทศบาล

ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 100
เบอร์โทรสาร
: 055-741670
รายละเอียดหน่วยงาน


กองคลัง

ชั้น 1 เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 124
เบอร์โทรสาร
: 055-741670
รายละเอียดหน่วยงาน


กองช่าง

ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 131
เบอร์โทรสาร
: 055-741670
รายละเอียดหน่วยงาน


กองวิชาการและแผนงาน

อาคารกองวิชาการและแผนงาน
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 199
เบอร์โทรสาร
: 055-741670
รายละเอียดหน่วยงาน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 141
เบอร์โทรสาร
: 055-741670
รายละเอียดหน่วยงาน


กองการศึกษา

อาคารกองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 161
เบอร์โทรสาร
: 055-741670
รายละเอียดหน่วยงาน


กองสวัสดิการสังคม

ชั้น 1 เทศบาลตำบลช่องลม
 
เบอร์โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 172
เบอร์โทรสาร
: 055-741670
รายละเอียดหน่วยงาน


 รายการ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
หน้า 1 / 1