|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > สำนักปลัดเทศบาล
 

สำนักปลัดเทศบาล
   
สถานที่ตั้ง
: ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 100
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล 

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับรชาการทั่วไปของเทศบาลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฏร งานป้องกันและบรรเทาสารธาณภัย งานนิติกร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่งนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดฯ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ด้านขวาของอาคาร


  ข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 16 ตุลาคม 2563/15:52:45
ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:42:10
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลช่องลมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:41:54
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:41:27
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

โฟส : 29 กันยายน 2563/21:32:23
333

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายสำนักปลัดเทศบาล
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 31
หน้า 1 / 6 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2563
รูปภาพ 6 ภาพ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256
รูปภาพ 7 ภาพ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563
รูปภาพ 5 ภาพ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้
รูปภาพ 34 ภาพ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563
รูปภาพ 21 ภาพ
ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 13 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 31
หน้า 1 / 6 ถัดไป หน้าสุดท้าย