|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > สำนักปลัดเทศบาล
 

สำนักปลัดเทศบาล
   
สถานที่ตั้ง
: ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 100
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล 

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับรชาการทั่วไปของเทศบาลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฏร งานป้องกันและบรรเทาสารธาณภัย งานนิติกร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่งนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดฯ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ด้านขวาของอาคาร


  ข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 23 กรกฏาคม 2563/17:07:51
ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โฟส : 14 กรกฏาคม 2563/16:20:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

โฟส : 8 กรกฏาคม 2563/15:14:26
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563

โฟส : 2 กรกฏาคม 2563/22:55:31
จอง

โฟส : 2 กรกฏาคม 2563/22:55:15
111

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายสำนักปลัดเทศบาล
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 27
หน้า 1 / 5 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563
รูปภาพ 21 ภาพ
ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 13 ภาพ
ประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2563
รูปภาพ 10 ภาพ
ปลูกต้นทองอุไร
รูปภาพ 18 ภาพ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 27 เมษายน 2563
รูปภาพ 7 ภาพ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019(COVID-19)
รูปภาพ 13 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 27
หน้า 1 / 5 ถัดไป หน้าสุดท้าย