|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองช่าง
 

กองช่าง
   
สถานที่ตั้ง
: ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 131
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองช่าง

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างการควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล   งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองช่าง  กองช่างตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ด้านซ้ายของอาคาร 


  ข่าวสารกองช่าง
โฟส : 17 กุมภาพันธ์์ 2557/15:33:59
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บริเวณประปาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ

โฟส : 18 ธันวาคม 2556/15:29:39
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล

โฟส : 12 ธันวาคม 2556/14:43:06
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน

โฟส : 4 ธันวาคม 2556/15:38:13
ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีต บริเวณคลองส่งน้ำบ้านนายแห้ว หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ

โฟส : 14 พฤศจิกายน 2556/14:59:42
การตรวจรับงานจ้าง

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่