|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองวิชาการและแผนงาน
 

กองวิชาการและแผนงาน
   
สถานที่ตั้ง
: อาคารกองวิชาการและแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 199
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

กองวิชาการและแผนงาน

              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจึดทำแผนพัฒนา ที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมิน การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี รวมถึงมีหน้าที่ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลช่องลม การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนตั้งอยู่ อาคารกองวิชาการและแผนงาน (อาคารป้องกันฯ เดิม)


  ข่าวสารกองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 มกราคม 2563/14:01:39
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ทต.คลองพิไกร

โฟส : 24 มกราคม 2563/13:58:03
รับโอนพนักงานเทศบาลครู ทต.เมืองปทุมธานี

โฟส : 24 มกราคม 2563/13:54:17
ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส1 ปี2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โฟส : 22 มกราคม 2563/16:40:06
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

โฟส : 20 มกราคม 2563/13:52:34
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ปี2563

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองวิชาการและแผนงาน
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 453
หน้า 1 / 76 ถัดไป หน้าสุดท้าย

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ
รูปภาพ 19 ภาพ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รูปภาพ 31 ภาพ
กิจกรรม 5ส. big cleaning day ประจำปี 2563
รูปภาพ 30 ภาพ
ผลงานทางวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
รูปภาพ 84 ภาพ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
รูปภาพ 17 ภาพ
ต้อนรับพนักงานบรรจุใหม่
รูปภาพ 15 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 453
หน้า 1 / 76 ถัดไป หน้าสุดท้าย