|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
สถานที่ตั้ง
: อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 141
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตว์แพทย์ งานฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ งานวางแผนติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งอยู่ที่อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  ข่าวสารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โฟส : 6 มีนาคม 2560/15:57:38
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลช่องลม

โฟส : 5 ตุลาคม 2559/09:48:23
การให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2560

โฟส : 30 สิงหาคม 2559/14:28:57
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่สตรีที่มีอายุ 30-60 ปี

โฟส : 24 มิถุนายน 2556/15:26:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อทำงานจ้างเหมาบริการ

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
หน้า 1 / 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงตรวจประเมินงานแพทย์แผนไทยของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม
รูปภาพ 10 ภาพ
ทีมเภสัชกร รพ.ลานกะบือตรวจประเมินยาและเวชภัณฑ์
รูปภาพ 3 ภาพ
โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
รูปภาพ 7 ภาพ
ประมวลภาพถ่ายเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม
รูปภาพ 0 ภาพ
ออกรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน พฤศจิกายน
รูปภาพ 5 ภาพ
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หญิงหลังคลอด
รูปภาพ 8 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
หน้า 1 / 1