|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
สถานที่ตั้ง
: อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 141
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตว์แพทย์ งานฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ งานวางแผนติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งอยู่ที่อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  ข่าวสารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โฟส : 20 กรกฏาคม 2564/08:51:48
คำวินิจฉัย(ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี

โฟส : 20 กรกฏาคม 2564/08:47:09
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 29)

โฟส : 19 กรกฏาคม 2564/13:16:57
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563

โฟส : 6 กรกฏาคม 2564/15:16:03
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร มาตรการควบคุมโควิด-19 (ฉบับที่ 27)

โฟส : 6 กรกฏาคม 2564/15:11:43
ประชาสัมพันธ์ การดูแลร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 19
หน้า 1 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563
รูปภาพ 24 ภาพ
ประชุมคณะทำงาน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลตำบลช่องลม
รูปภาพ 20 ภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
รูปภาพ 8 ภาพ
โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 0-6 ปี
รูปภาพ 6 ภาพ
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
รูปภาพ 4 ภาพ
โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
รูปภาพ 9 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 19
หน้า 1 / 4 ถัดไป หน้าสุดท้าย