|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองสวัสดิการสังคม
 

กองสวัสดิการสังคม
   
สถานที่ตั้ง
: ชั้น 1 เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 172
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

กองสวัสดิการสังคม

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเดี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่ม อาทิ เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีโอกาสได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบของชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานบรรเทาความาเดือดร้อน ดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านซ้ายของอาคาร 


  ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม
โฟส : 7 ธันวาคม 2563/19:14:06
ประกาศ เรื่องให้บริการประชาชนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ

โฟส : 17 เมษายน 2563/10:26:03
ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่2 ปี2563 (กองสวัสดิการสังคม)

โฟส : 9 ตุลาคม 2555/20:45:07
กำหนดการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม 2555

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองสวัสดิการสังคม
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 7
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
รูปภาพ 10 ภาพ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม มอบหมายให้นายคำภา ขันสู้การ รองนายกเทศมน
รูปภาพ 6 ภาพ
เยี่ยมผู้ป่วยมอบถุงยังชีพและเงินบริจาคในเขตตำบลช่องลม
รูปภาพ 8 ภาพ
มอบบ้านปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
รูปภาพ 6 ภาพ
ช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
รูปภาพ 6 ภาพ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านนางสาวสนม สอนด้วง
รูปภาพ 12 ภาพ

 รายการ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 7
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย