|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > สำนักปลัดเทศบาล
 

สำนักปลัดเทศบาล
   
สถานที่ตั้ง
: ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-741666-7 ต่อ 100
เบอร์โทรสาร
: 055-741670

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล 

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับรชาการทั่วไปของเทศบาลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฏร งานป้องกันและบรรเทาสารธาณภัย งานนิติกร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่งนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดฯ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ด้านขวาของอาคาร


  ข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 6 กันยายน 2561/14:30:58
การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

โฟส : 25 ตุลาคม 2556/11:29:10
เทศบาลตำบลร่วมงานพิธีในวันปิยมหาราช

โฟส : 14 ตุลาคม 2556/09:30:31
เทศบาลตำบลช่องลมทำพิธีมอบเครื่องราชย์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภา

โฟส : 4 กรกฏาคม 2556/18:07:21
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

โฟส : 4 กรกฏาคม 2556/17:35:36
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๗)

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายสำนักปลัดเทศบาล
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 7 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 2

เทศบาลตำบลช่องลมร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
รูปภาพ 9 ภาพ
สำนักปลัดจัดอบรมด้านจิรยธรรม
รูปภาพ 3 ภาพ
สำนักปลัดเตรียมพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
รูปภาพ 0 ภาพ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ.2556
รูปภาพ 16 ภาพ
สำนักปลัด จัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานเทศบาล ด้านภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชา
รูปภาพ 6 ภาพ
 

 รายการ 7 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 2