|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > หน่วยงานภายในเทศบาล > กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
สถานที่ตั้ง
: เทศบาลตำบลช่องลม
เบอร์โทรศัพท์ : 055 741 666 ต่อ 142

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลช่องลม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2551

การดำเนินงานของกองทุนฯ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 

1. หมวดกิจกรรมที่ 1 จัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์
2. หมวดกิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข
3. หมวดกิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
4. หมวดกิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

5. หมวดกิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
ความภาคภูมิใจของการจัดตั้งกองทุนฯ 
1. กองทุนเป็นแกนกลางเชื่อมโยงให้แก่หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ เช่น โรงเรียน วัด และรพ.สต.
2. เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กร ได้เข้าถึงงบประมาณของเทศบาล
3. มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ
****กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม****


  ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โฟส : 6 กุมภาพันธ์์ 2560/15:50:25
ขอเชิญร่วมโครงการวัคซีนใจ ป้องกันภัยและการตั้งครรภ์วัยรุ่น

ติดตามข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่
  แกลเลอรี่ภาพถ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แกลเลอรี่ทั้งหมด คลิกที่นี่  

 รายการ 7 ถึง 12 จากทั้งหมด 15
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ทีมเภสัชกร รพ.ลานกะบือตรวจประเมินยาและเวชภัณฑ์
รูปภาพ 3 ภาพ
โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช (โรคซึมเศร้า)
รูปภาพ 1 ภาพ
โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอด
รูปภาพ 6 ภาพ
โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมผู้พิการ
รูปภาพ 2 ภาพ
โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
รูปภาพ 6 ภาพ
โครงการมอบเบี้ยยังชีพ มอบสุขภาพดี
รูปภาพ 21 ภาพ

 รายการ 7 ถึง 12 จากทั้งหมด 15
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย