|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
แกลเลอรี่ภาพถ่ายทั้งหมด

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 591 รายการ
หน้า 1 / 50 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 7 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (การประชุมครั้งที่4/2562)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะจากทีมศวภ.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุ
กองการศึกษา
รูปภาพ 43 ภาพ


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 27 ภาพ


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบ
กองการศึกษา
รูปภาพ 29 ภาพ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 20 ภาพ


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 18 ภาพ


วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ กิจกรรมดำนา ลง
กองการศึกษา
รูปภาพ 54 ภาพ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.
กองการศึกษา
รูปภาพ 71 ภาพ


วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลช่องลม
กองการศึกษา
รูปภาพ 62 ภาพ


วันที่ 22-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา
กองการศึกษา
รูปภาพ 16 ภาพ


วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลและคุ้มครองทางสังคม (ธนาคารเวลา)
กองการศึกษา
รูปภาพ 14 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 591 รายการ
หน้า 1 / 50 ถัดไป หน้าสุดท้าย