|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
แกลเลอรี่ภาพถ่ายทั้งหมด

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 805 รายการ
หน้า 1 / 68 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ร่วมประชุมคณะทำงาน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 20 ภาพ


ซ่อมแซมปรับปรุงถนน บริเวณถนนสายลานกระบือ-ลานตาบัว
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 3 ภาพ


องค์กรต้นแบบด้านองค์กรสุขภาวะ” Happy Workplace "
กองการศึกษา
รูปภาพ 11 ภาพ


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 19 ภาพ


ประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่องลม
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 9 ภาพ


กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 20 ภาพ


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 10 ภาพ


การประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 12 ภาพ


ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลมครั้งแรก
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 12 ภาพ


ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2564
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 6 ภาพ


เทศบาลตำบลช่องลม เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 5 ภาพ


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม มอบหมายให้นายคำภา ขันสู้การ รองนายกเทศมน
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 6 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 805 รายการ
หน้า 1 / 68 ถัดไป หน้าสุดท้าย