|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
แกลเลอรี่ภาพถ่ายทั้งหมด

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 723 รายการ
หน้า 1 / 61 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 29 มิถุนายน 2563
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพ


ประเพณีแห่นางแมวขอฝน หมู่ที่3 บ้านบึงกระดาน
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 11 ภาพ


ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 13 ภาพ


โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 22 สิงหาคม 2562
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 9 ภาพ


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 21 ภาพ


วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่านเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม ลงพื้นที่ติดตามกำกับดูแลความเรีย
กองการศึกษา
รูปภาพ 1 ภาพ


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนชดเชย ในสัปดาห์นี้จัดกิจกรรม สวดมน
กองการศึกษา
รูปภาพ 35 ภาพ


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนว
กองการศึกษา
รูปภาพ 6 ภาพ


มอบบ้านปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
กองสวัสดิการสังคม
รูปภาพ 6 ภาพ


ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 13 ภาพ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 17 ภาพ


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปี 2562
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 10 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 723 รายการ
หน้า 1 / 61 ถัดไป หน้าสุดท้าย