|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
แกลเลอรี่ภาพถ่ายทั้งหมด

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 656 รายการ
หน้า 1 / 55 ถัดไป หน้าสุดท้าย

วันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลช่องลมทำพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด เทศบาลต
กองการศึกษา
รูปภาพ 0 ภาพ


วันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลช่องลม 1 ใน 3 ตัวแทนระดับประเทศ การประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่น
กองการศึกษา
รูปภาพ 18 ภาพ


วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลช่องลม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมมอบเกียรติ
กองการศึกษา
รูปภาพ 0 ภาพ


วันที่ 27 ธ.ค.62 เทศบาลตำบลช่องลม จัดพิธีรับถ้วยพระราชทาน โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ชิง
กองการศึกษา
รูปภาพ 27 ภาพ


เทศบาลตำบลช่องลม จัดนิทรรศการตำบลจัดการคุณภาพชีวิตตำบลช่องลม วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการ
กองการศึกษา
รูปภาพ 20 ภาพ


ออกให้บริการหยอดยาตำรับโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200C สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 11 ภาพ


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 19 ภาพ


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 31 ภาพ


กิจกรรม 5ส. big cleaning day ประจำปี 2563
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 30 ภาพ


ผลงานทางวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 84 ภาพ


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 17 ภาพ


ต้อนรับพนักงานบรรจุใหม่
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 15 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 656 รายการ
หน้า 1 / 55 ถัดไป หน้าสุดท้าย