|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
แกลเลอรี่ภาพถ่ายทั้งหมด

แกลเลอรี่ 13 ถึง 24 จากทั้งหมด 560 รายการ
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 47 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีสำ
กองการศึกษา
รูปภาพ 59 ภาพ


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 66 ภาพ


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 24 สิงหาคม 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 36 ภาพ


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 17 สิงหาคม 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 16 ภาพ


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 28 ภาพ


งานพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 3ดี "สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยในชุมชน"
กองการศึกษา
รูปภาพ 23 ภาพ


โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 28 ภาพ


คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 1 สิงหาคม 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 31 ภาพ


พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 12 ภาพ


การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 15 ภาพ


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 3 สิงหาคม 2561
กองการศึกษา
รูปภาพ 37 ภาพ


ทต.ช่องลม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 42 ภาพแกลเลอรี่ 13 ถึง 24 จากทั้งหมด 560 รายการ
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 47 ถัดไป หน้าสุดท้าย