|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
แกลเลอรี่ภาพถ่ายทั้งหมด

แกลเลอรี่ 553 ถึง 560 จากทั้งหมด 560 รายการ
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 47 / 47

กิจกรรมการดำเนินงานในวันเลือกตั้ง
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 8 ภาพ


ผอ.กกต.ประจำทต.ช่องลมจัดอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 6 ภาพ


โครงการปลูกและดูแลบำรุงรักษาต้มไม้
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 8 ภาพ


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2552
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 0 ภาพ


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จัดโครงการส
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 7 ภาพ


การแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 8
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 0 ภาพ


ทต.ช่องลม เข้ารับรางวัล ศูนย์ อปพร.ดีเด่นระดับเทศบาลตำบล ประจำปี 2552
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 20 ภาพ


การแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2552
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 6 ภาพ


 

แกลเลอรี่ 553 ถึง 560 จากทั้งหมด 560 รายการ
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 47 / 47