|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
สร้างเมือ :  4 กันยายน 2561/16:20:31  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 18 วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เน้นหลัก 4 SMART "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" ตามหลักการแนวคิด "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ" การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ทำสมาธิ กิจกรรมออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การวัดเสื้อกีฬาสีแบ่งกลุ่มเตรียมแข่งขันกีฬาสี การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ สนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างรอยยิ้ม สร้างสุขสูงวัยที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม