|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 14 กันยายน 2561
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 14 กันยายน 2561
สร้างเมือ :  15 กันยายน 2561/19:48:35  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 20 ในวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม โดยมีกิจกรรมบริหารทางกาย ยืดเหยียด  กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สอนอังกะลุง และการรับประทานอาหารกลางวันแบบครอบครัวเดียวกัน ทีมงานสร้างสุขสูงวัยช่องลมขอบรรยายทุกการจัดกิจกรรมด้วยภาพแห่งความสุข ภาพที่มีแต่รอยยิ้ม ภาพที่เต็มไปด้วยความประทับใจ. “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” และหลัก 4 Smart “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” #สิ่งดีดีเกิดขึ้นที่ช่องลม ผู้สูงอายุยุค 4.0 สร้างสรรค์สิ่งดีคืนสู่สังคมท้องถิ่น