|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > สสจ.กพ.มอบเกียรติบัตรชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
 

 
สสจ.กพ.มอบเกียรติบัตรชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
สร้างเมือ :  2 ตุลาคม 2561/07:56:06  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 26 กันายน 2561
เทศบาลตำบลช่องลม และชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม ได้เข้ารับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ รางวัลประเภทชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการดำเนินงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่ม (กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง) พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นวัตกรรม และคัดเลือกตำบล LTC /ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม ได้้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับจังหวัดกำแพงเพชร