|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 23 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 23 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
สร้างเมือ :  16 ตุลาคม 2561/08:02:08  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ท่าน ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ท่านอภิวิชญ์ ธิรินทอง นสถ.ชำนาญการ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งนี้นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม และคณะผู้บริหารเทศบาล นายทนง นาทาม ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคุณปัณฑา จูด้วง หน.ฝ่ายแผนงานและวิชาการ รก.ผอ.กองวิชาการ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราการ พนักงานเทศบาลตำบลช่องลม และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสูตรทั้งการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ การพูดคุยพบปะผู้สูงอายุของท่านท้องถิ่นจังหวัด การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมแช่เท้าสมุนไพร กิจกรรมยืดเหยียดบริหารทางกาย กิจกรรมเกมนันทนาการ การพัฒนาทักษะสมอง กิจกรรมกลุ่มการแสดงออก การแสดงแคนวงโอโซนแบนด์ กิจกรรมดนตรีบำบัดเครื่องดนตรีอังกะลุง ท้องถิ่นจังหวัดมอบเงิน ๑,๐๐๐ บาท สมทบกองทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม การรับประทานอาหารร่วมกัน การร้องเพลงฉ่อย และกิจกรรมบันเทิงเริงใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เริ่มจัดทำเกษตรพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตชาวบ้าน นวัตวิถีชุมชน เกษตรเชิงท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน