|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 24 วันที่ 12 ตุลาคม 2561
 

 
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม สัปดาห์ที่ 24 วันที่ 12 ตุลาคม 2561
สร้างเมือ :  16 ตุลาคม 2561/08:14:10  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 24 

จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา แช่เท้าสมุนไพร กิจกรรมทางกายยืดเหยียด กายบริหาร กิจกรรมเกมเพลง กิจกรรมโยนลูกบอล กิจกรรมดนตรีบำบัดลดความเครียดเล่นอังกะลุง การรับประทานอาหารร่วมกัน การละเล่นแคนวง "โอโซนแบนด์" เน้นความรักสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ เน้นความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างสุขผู้สูงวัย