|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > กรมกิจการผู้สูงอายุ ถ่ายทำวีดีโอพื้นที่ธนาคารเวลาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
 

 
กรมกิจการผู้สูงอายุ ถ่ายทำวีดีโอพื้นที่ธนาคารเวลาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
สร้างเมือ :  27 มกราคม 2562/21:56:56  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 
กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอและติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกศกาสร  และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตำบลช่องลม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเผยแพร่ผลงานนาคารเวลาของเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งเป็น 1 ใน 42 พื้นที่การดำเนินงานธนาคารเวลาระดับประเทศ