|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > รายงานผลการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลช่องลม ชิงถ้วยพระราชทานใน
 

 
รายงานผลการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลช่องลม ชิงถ้วยพระราชทานใน
สร้างเมือ :  11 มีนาคม 2562/14:07:14  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

รายงานผลการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลช่องลม ชิงถ้วยพระราชทานใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 1- 15  มีนาคม 2562           

วันที่ 1 มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี ทต.ช่องลม ชนะ ทต.ลานกระบือ 4:0
 • รุ่น 11 ปี แย้พิฆาต ชนะ ร.ร.อนุบาลดรุณานุกูล 6:1
 • รุ่น 15 ปี ร.ร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม ชนะ กองบิน46 2:0
 • รุ่น 15 ปี ร.ร.วังแขมวิทยา ชนะ เดอะสะเดา 4:2
 • รุ่น 15 ปีร.ร. ไทรงามพิทยาคม A ชนะ ร.ร.บ้านหนองแม่แตง 6:5
 • รุ่น ปชช.ชาย มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ฉมาพร 5:0
 • รุ่น ปชช.ชาย ภักดีพณิชยการ ชนะ ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม 6:1
 • รุ่น 15 ปี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ. ชนะ เด็กวัด 2:0

 

วันที่ 2 มีนาคม 2562

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี รร.สหะราษฏร์ศึกษา ชนะ รร.วัฒนราษฏร์ศึกษา 13:1
 • รุ่น 11 ปี พิษณุโลก FA ชนะ กายและกันต์ FC 9:1
 • รุ่น 11 ปี รร.นิคมบางระกำ5 ชนะ รร.บ้านหนองแม่แตง 3:1
 • รุ่น 15 ปี ทม.อุตรดิตถ์ ชนะ รร.ไทรงามพิทยาคม B 8:0
 • รุ่น 15 ปี รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชนะ อนุบาลพุทธชาด 6:5
 • รุ่น 15 ปี แอนฟิลด์ สปอร์ต ชนะ บึงบอนจูเนียร์ 4:1
 • รุ่น 15 ปี พิษณุโลก FA ชนะ เด็กวัด2:0
 • รุ่น 15 ปี อบจ.แพร่ ชนะ รร.ราษฏร์ปรีชาวิทยาคม 5:3

 

วันที่ 3 มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี รร.สหะราษฏร์ศึกษา ชนะ ทต.ช่องลม B 6:1
 • รุ่น 11 ปี รร.อนุบาลดรุณานุกูล ชนะจุดโทษ ทต.ลานกระบือ 
 • รุ่น 11 ปี ทต.ช่องลม A ชนะ แย้พิฆาต 6:1
 • รุ่น 15 ปี ทม.อุตรดิตถ์ ชนะ นิคมจูเนียร์2:0
 • รุ่น 15 ปี ศรีจอยส์ ชนะจุดโทษ อบจ.แพร่
 • รุ่น 15 ปี รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชนะ รร.บ้านหนองหลวง 10:0
 • รุ่น 15 ปี ทต.ลานกระบือ ชนะ พิษณุโลก FA 2:0
 • รุ่น 15 ปี บึงบอนจูเนียร์ ชนะ บุญนำ 2:0

 

วันที่ 4  มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี บ้านดง ชนะ กองบิน46 2:0
 • รุ่น 11 ปี รร.บ้านหนองไม้กอง ชนะ บุญนำ 2:0 
 • รุ่น 11 ปี รร.บ้านหนองแม่แตง ชนะ พิษณุโลก FA 2:0
 • รุ่น 11 ปี กายและกันต์FC ชนะจุดโทษ รร.นิคมบางระกำ 4:3
 • รุ่น 15 ปี ทต.ลานกระบือ ชนะ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา 2กพ. 6:1
 • รุ่น 15 ปี รร.วังแขมวิทยา ชนะ ป่ากล้วยไข่ 2:0
 • รุ่น 15 ปี นิคมจูเนียร์ ชนะจุดโทษ รร.ไทรงามพิทยาคมB 4:3
 • รุ่น ปชช.ชาย ห้างเจษฏาคอนสตรัคชั่น ชนะ บ้านดง 4:1

 

วันที่ 5 มีนาคม 2562

รอบแรก 

 • รุ่น 11 ปี บ้านดง ชนะ รร.บ้านหนองไม้กอง 3:0
 • รุ่น 15 ปี ทต.ลานกระบือ ชนะ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
 • รุ่น 15 ปี ศรินจอยส์ ชนะ กองบิน46 2:0
 • รุ่น ปชช.ชาย ต้นฟาร์มปลา ชนะ บ้านดง 5:2
 • รุ่น ปชช.ชาย มรภ.กำแพงเพชร ชนะ อบต.ฝน 2:0
 • รุ่น ปชช.ชาย อบต.หนองหลวง ชนะ รร.เรืองวิทย์พิทยาคม 6:0
 • รุ่น ปชช.ชาย ดลปากดง ชนะจุดโทษ ลานกระบือการเกษตร 11:10
 • รุ่น ปชช.ชาย ทต.ช่องลมB ชนะ ป้ากล้วยไข่ 4:3
 • รุ่น ปชช.ชาย ภักกีพณิชยการ ชนะ วังยางBD 3:1

 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี ทต.ช่องลมA ชนะ ร.ร.อนุบาลดรุณานุกูล 9:0
 • รุ่น 15 ปี ร.ร.ถนอมราษฎร์บำรุง ชนะจุดโทษ ศุทธิกร 11:10
 • รุ่น ปชช.ชาย ทต.ช่องลมA พบ ฉมาพร 7:6
 • รุ่น ปชช.ชาย ต้นฟาร์มปลา ชนะ ห้างเจษฏาคอนสตรัคชั่น 3:1
 • รุ่น ปชช.ชาย มาดามแคท ชนะ บ้านดง 2:0
 • รุ่น ปชช.ชาย ลานกระบือการเกษตร ชนะ ป่ากล้วยไข่ 8:1
 • รุ่น ปชช.ชาย ดลปากดง ชนะ ทต.ช่องลมB 5:4
 • รุ่น ปชช.ชาย อบต.หนองหลวง ชนะ ภักดีพณิชยการ 6:1
 • รุ่น ปชช.ชาย วังยางBD ชนะ ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม 3:2

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี บ้านดง ชนะ บุญนำ 2:0
 • รุ่น ปชช.หญิง มรภ.กำแพงเพชร ชนะอบจ.กำแพงเพชร 6:2
 • รุ่น ปชช.หญิง อบต.บึงทับแรต ชนะ ลูกพลบดี(หนองหลวง) 3:2
 • รุ่น ปชช.หญิง รางหมูอินเตอร์ ชนะ มรภ.นครสวรรค์ 2:0
 • รุ่น ปชช.หญิง รางหมูอินเตอร์ ชนะ มรภ.นครสวรรค์ 2:0
 • รุ่น ปชช.หญิง ร.ร. เรืองวิทย์ ชนะ ร.ร.บ้านด่านลานหอย 6:1
 • รุ่น ปชช.ชาย เจษฎาคอนสตรัคชั่น ชนะ มาดามแทค 4:1
 • รุ่น ปชช.ชาย มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ทต.ช่องลม A 5:0

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี ร.ร.บ้านหนองไม้กอง ชนะ กองบิน46 2:0
 • รุ่น 11 ปี ร.ร.นิคมบางระกำ5 ชนะ พิษณุโลก FA 2:0
 • รุ่น 11 ปี ร.ร.บ้านหนองแม่แตง ชนะ กายและกันต์FC 4:0
 • รุ่น 15 ปี ร.ร.ถนอมราษฎร์บำรุง ชนะพบพระยูไนเต็ดA 2:0
 • รุ่น 15 ปี เดอะสะเดา ชนะ พบพระยูไนเต็ดB 2:0
 • ปชช.หญิง มรภ.กำแพงเพชร ชนะ อบต.บึงทับแรต 6:2
 • ปชช.หญิง อบจ.กำแพงเพชร ชนะ ลูกพลบดี(หนองหลวง) 5:2
 • ปชช.ชาย ลานกระบือการเกษตร ชนะ ทต.ช่องลมB 4:3
 • ปชช.ชาย วังยางBD ชนะ อบต.หนองหลวง 3:1

วันที่ 9 มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี ร.ร.สหราษฎร์ ชนะ สายบัวคลับ 5:3
 • รุ่น 11 ปี แย้พิฆาต ชนะ ทต.ลานกระบือ 8:0
 • รุ่น 11 ปี ทต.ช่องลง B ชนะ วัฒนราษร์ศึกษา 3:2
 • รุ่น15 ปี ร.ร.ไทรงามพิษยาคม ชนะ สายบัวคลับ 6:4
 • รุ่น15 ปี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ. ชนะ พิษณุโลก FA 2:0
 • รุ่น15 ปี พบพระยูไนเต็ด B พบ ป่ากล้วยไข่ 0:0
 • รุ่น15 ปี ศุทธิกร ชนะ พบพระยูไนเต็ด A 2:0
 • รุ่น ปชช.หญิง ร.ร.เรืองวิทย์ ชนะ พบ มรภ.นครสวรรค์ 2:0
 • รุ่น15 ปี ร.ร.วังแขมวิทยาคม ชนะ พบพระยูไนเต็ด B 2:0

 

วันที่ 10 มีนาคม 2562 

รอบแรก

 • รุ่น 11 ปี สายบัวคลับ ชนะ ทต.ช่องลมB 8:0
 • รุ่น 15 ปี อนุบาลพุทธชาด ชนะ ร.ร.บ้านหนองหลวง 8:0
 • รุ่น 15 ปี แอนฟิลด์สปอร์ต ชนะ บุญนำ 2:0
 • รุ่น 15 ปี อบจ.แพร่ ชนะ กองบิน46 2:0
 • รุ่น 11 ปี สายบัวคลับ ชนะ ร.ร.วัฒนราษฎร์ศึกษา 8:1
 • รุ่น 15 ปี ร.ร.บ้านหนองแม่แตง ชนะ สายบัวคลับ 3:2
 • ปชช.หญิง ร.ร.บ้านด่านลานหอย ชนะ มรภ.นครสวรรค์ 2:0
 • ปชช.หญิง ร.ร.เรืองวิทย์ FC ชนะ รางหมูอินเตอร์ 6:1
 • ปชช.ชาย ดลปากดง ชนะ ป่ากล้วยไข่ 7:3

 

วันที่ 11 มีนาคม 2562

รอบแรก

รุ่น 15 ปี เดอะสะเดา ชนะ ป่ากล้วยไข่ 2:0
รุ่น 15 ปี ศรินจอยส์ ชนะ ร.ร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4:0
ปชช.หญิง มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ลูกพลบดี(หนองหลวง) 6:1
ปชช.หญิง อบจ.กำแพงเพชร ชนะ อบต.บึงทับแรต 3:2
ปชช.หญิง ร.ร.บ้านด่านลานหอย ชนะ รางหมูอินเตอร์ 2:0
ปชช.ชาย ทต.ช่องลมA ชนะ อบต.ฝน 2:0
ปชช.ชาย ต้นฟาร์มปลา ชนะ มาดามแคท 5:1

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562

รอบ 8 ทีม

 • รุ่น 11 ปี ที่ 1 สาย A ทต.ช่องลม ชนะ ที่ 2 สาย B ร.ร.บ้านหนองไม้กอง 9:0
 • รุ่น 11 ปี ที่ 1 สาย B บ้านดง แพ้ ที่ 2 สาย A แย้พิฆาต 4:5
 • รุ่น 11 ปี ที่ 1 สาย C ร.ร.สหราษฏร์ศึกษา ชนะ ที่ 2 สาย D ร.ร.บ้านหนองแม่แตง 7:1
 • รุ่น 11 ปี ที่ 1 สาย D ร.ร.นิคมบางระกำ 5 แพ้ ที่ 2 สายC สายบัวคลับ 1:7

รอบ 16 ทีม

 • รุ่น 15 ปี ที่1 สาย A ทม.อุตรดิตถ์ ชนะ ที่ 2 สาย B อนุบาลพุทธชาติ 5:0
 • รุ่น 15 ปี ที่ 1 สาย B ร.ร.สวนกุหลาบ ชนะ ที่ 2 สายA นิคมจูเนียร์ 6:3
 • รุ่น 15 ปี ที่ 1 สาย C ร.ร.ถนอมราษฎร์บำรุง แพ้ บึงบอนจูเนียร์ 2:6
 • รุ่น 15 ปี ที่ 1 สาย D แอนฟิลด์ สปอร์ต แพ้ ที่ 2 สาย C สุทธิกร 5:7 
 • รุ่น 15 ปี ที่ 1 สาย E ร.ร.ไทรงามพิทยาคม ที่ 2 สาย F ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 2 5:4
 • รุ่น 15 ปี ที่ 1 สาย F ทต.ลานกระบือ แพ้ ที่ 2 สาย E ร.ร.บ้านหนองแม่แตง 7:1
 • รุ่น 15 ปี ที่ 1 สาย G ร.ร.วังแขมวิทยา แพ้ ที่ 2 สาย H สรินจอยส์ 3:5
 • รุ่น 15 ปี ที่ 1 สาย H อบจ.แพร่ ชนะ ที่ 2 สาย G เดอะสะเดา 8:3

 

วันที่ 13 มีนาคม 2562

รอบ 8 ทีม

 • รุ่น 15 ปี ทม.อุตรดิตถ์ ชนะ บึงบอนจูเนียร์ 5:2
 • รุ่น 15 ปี ศุทธิกร ชนะ ร.ร.สวนกุหลาบ 6:4
 • รุ่น 15 ปี ศรินจอยส์ ชนะ ร.ร.ไทรงามA 6:0
 • รุ่น 15 ปี ทต.ลานกระบือ ชนะ อบจ.แพร่ 5:3
 • ปชช.ชาย ห้างเจษฎาคอนสตรัคชั่น ชนะ อบต.หนองหลวง 3:2
 • ปชช.ชาย ต้นฟาร์มปลา ชนะ วังยางBD 7:4
 • ปชช.ชาย ดลปากดง ชนะ ทต.ช่องลมA 5:2
 • มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ลานกระบือการเกษตร 4:3

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562

รอบ 4  ทีม

 • รุ่น 11 ปี ทต.ช่องลมA ชนะ ร.ร.สหราษฎร์ศึกษา 6:1
 • รุ่น 11 ปี แย้พิฆาต ชนะ สายบัวคลับ 5:2
 • รุ่น 15 ปี ทม.อุตรดิตถ์ ชนะ ศรินจอยส์ 3:1
 • รุ่น 15 ปี ทต.ลานกระบือ ชนะ ศุทธิกร 3:2
 • ปชช.หญิง มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ร.ร.บ้านด่านลานหอย 7:1
 • ปชช.หญิง อบจ.กำแพงเพชร ชนะ ร.ร.เรืองวิทย์FC 7:5
 • ปชช.ชาย ดลปากดง ชนะ ห้างเจษฎาคอนสตรัคชั่น 4:3
 • ปชช.ชาย มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ต้นฟาร์มปลา 5:4