|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 2 เมษายน 2562 จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 

 
วันที่ 2 เมษายน 2562 จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
สร้างเมือ :  2 เมษายน 2562/17:21:42  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 2 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลช่องลม ร่วมกับวัดปรือพันไถ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              เนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา โดยมี นาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย  นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในครั้งนี้มีผู้ประสงค์เข้าร่วม                พิธีบรรพชาสามเณร ทั้งหมด 30 คน ณ วัดปรือพันไถ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ      จังหวัดกำแพงเพชร