|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 22-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา
 

 
วันที่ 22-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา
สร้างเมือ :  14 พฤษภาคม 2562/13:37:55  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 22-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สสส. เล่น...สร้างวิถีการเรียนรู้ของเด็ก ระบบการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น วันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รับฟังการบรรยาย เข้าฐานการเรียนรู้ และเข้าชมนิทรรศการ