|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลช่องลม
 

 
วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลช่องลม
สร้างเมือ :  14 พฤษภาคม 2562/13:50:20  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลช่องลม (การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ “หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม และศึกษาดูงานศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง ห้องสมุด อุทยานแห่งการเรียนรู้ ศูนย์ฟิตเนส การออกกำลังกายที่ทันสมัย ขอบคุณเทศบาลนครระยอง ที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น และประทับใจยิ่ง ขอบคุณท่าน ผอ.ผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ทน.ระยอง พร้อมทีมงานที่ให้เกียรติบรรยายและเป็นวิทยากรให้ความรู้มากมาย เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม