|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองวิชาการและแผนงาน > โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
 

 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
สร้างเมือ :  31 พฤษภาคม 2562/17:09:34  โพสต์โดย : สมจิตต์ ชูปาน

วันที่ 31 พ.ค.62 เทศบาลตำบลช่องลมจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน และเพื่อทบทวน ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงานและผู่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือน พนักงานป้องกัน พนักงานเทศบาล และประชาชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก เทศบาลตำบลไทรงาม และ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลช่องลม