|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะจากทีมศวภ.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุ
 

 
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะจากทีมศวภ.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุ
สร้างเมือ :  11 มิถุนายน 2562/09:28:37  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะจากทีมศวภ.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่ประเมินความพร้อม เพื่อจัดตั้งเทศบาลตำบลช่องลมเป็น ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) และจัดกิจกรรมยืดเหยียด และกิจกรรมสันทนาการคลายความเครียดสร้างรอยยิ้มกิจกรรมฝึกสมาธิ ให้กับผู้สูงอายุ ยึดหลัก 4 Smart “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย สิ่งดีดีเกิดขึ้นที่ช่องลม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกาย จิตใจแข็งแรง