|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินชมรมผู้สูงอายุคุ
 

 
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินชมรมผู้สูงอายุคุ
สร้างเมือ :  26 มิถุนายน 2562/10:35:01  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม เข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับเขต โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับเขต ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์. ประจำปี 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปต่อระดับประเทศ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์