|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 กองการศึกษา เข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ
 

 
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 กองการศึกษา เข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ
สร้างเมือ :  7 ตุลาคม 2562/15:06:09  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม ได้ดำเนินการเข้าร่วมเข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร” (Community Key Actors Summit Enhancing Population Health) ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้า                 และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำในท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ และขยายแนวคิดเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมทำงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 3,818 คน จาก 567 เครือข่ายท้องถิ่น แบ่งออกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเข้าร่วมงาน จำนวน 2,841 คน องค์กรชุมชนมาร่วมงาน จำนวน 724 คน หน่วยงานมาร่วมงาน จำนวน 88 คน ท้องที่มาร่วมงาน 165 คน นั้น

กองการศึกษา จึงขอรายงานผลการเข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร” (Community Key Actors Summit Enhancing Population Health) ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี           จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ จากการเข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร”  โดยตำบลช่องลม ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายเฉลา     สงขัย              ตำแหน่ง          นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม      

2) นายวีระชัย   กล่ำใจดี           ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการกองการศึกษา

3) นายวีรวงศ์    กุลสุโชติสิน       ตำแหน่ง          ผอ.รพ.สต.เกศกาสร

ในการนี้ผู้ที่เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ก่อเกิดความรู้ที่จะนำมาพัฒนาตำบลช่องลม เพื่อสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร ให้มีคุณภาพ