|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 21-23 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่า
 

 
วันที่ 21-23 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่า
สร้างเมือ :  7 ตุลาคม 2562/15:38:54  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 21-23 กันยายน 2562  เทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส) จัดทำโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รุ่นที่2/2562 โดยมีภาคีเครือข่าย 4 เสาหลัก ท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคประชาชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ทีมนักแสดงภูไท และไทดำ ที่ช่วยสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนตำบลช่องลม