|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานกระบือ จัดอบรมเพื่อส
 

 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานกระบือ จัดอบรมเพื่อส
สร้างเมือ :  17 กุมภาพันธ์์ 2563/11:39:12  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานกระบือ จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน จาก ตำบลลานกระบือ ตำบลประชาสุขสันต์ ตำบลบึงทับแรต และตำบลช่องลม โดยนายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลช่องลม ได้รับเกียรติให้บรรยายให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม พร้อมทั้งให้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 12 ฐานการเรียนรู้ของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม และการเรียนรู้การทำดินเพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก จากผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองละมั่งทอง วิทยากรบรรยายและสาธิต