|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองสวัสดิการสังคม > ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านนางสาวสนม สอนด้วง
 

 
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านนางสาวสนม สอนด้วง
สร้างเมือ :  25 มีนาคม 2563/11:01:15  โพสต์โดย : Aministrator

วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลช่องลม และทีมจิตอาสาธนาคารเวลาตำบลช่องลม ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยให้กับผู้พิการประเภท5 ด้านสติปัญญา บ้านนางสาวสนม สอนด้วง หมู่ที่5 ตำบลช่องลม