|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเ
 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเ
สร้างเมือ :  19 มิถุนายน 2563/15:59:42  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลช่องลม เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จากศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม