|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทุก
 

 
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทุก
สร้างเมือ :  25 มิถุนายน 2563/17:17:15  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้ทราบข้อมูลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยตอบข้อซักถามให้กับผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลช่องลม