|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนว
 

 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนว
สร้างเมือ :  13 กรกฏาคม 2563/17:04:12  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เปิดเรียนวันที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชุมเจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โรงเรียนเทศบาลช่องลม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เปิดจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้อุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างการเดิน อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นจริงจัง เน้นวิชาการที่สร้างความรู้ความเข้าใจ ความรัก ความเมตตา สร้างความอบอุ่น สอนให้เป็นเด็กดีมีมารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน การยกมือไหว้ทักทายแสดงความเคารพ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนา