|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่สำนักปลัดเทศบาล > โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563
 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563
สร้างเมือ :  21 กรกฏาคม 2563/14:36:08  โพสต์โดย : Aministrator

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลช่องลม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ2563 ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลม สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยามาใช้ในการดำเนินชีวิต มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
---ขอขอบคุณ วิทยากร โดย นายธีระชน สุขประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลลานกระบือ นายคำภา ขันสู้การ รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม นายประจวบ วิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องลม