|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่กองการศึกษา > วันที่ 28 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
 

 
วันที่ 28 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
สร้างเมือ :  9 ตุลาคม 2563/15:37:22  โพสต์โดย : วีระชัย กล่ำใจดี

วันที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดโรงเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โดยได้เข้าศึกษารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม และบรรยายการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย นายวีระชัย กล่ำใจดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางปัณฑา จูด้วง รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ และจัดกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานสร้างสุขตำบลช่องลม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวนทั้งสิ้น 35 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร