|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > แกลเลอรี่สำนักปลัดเทศบาล > โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
สร้างเมือ :  30 มิถุนายน 2564/15:01:03  โพสต์โดย : Aministrator

          วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลช่องลม และได้รับเกียรติวิทยากร โดย นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสดิ์มงคล จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ณ หอประชุมวังยาง เทศบาลตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร