|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > สำนักปลัดเทศบาล
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
สำนักปลัดเทศบาล

แกลเลอรี่ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11 รายการ
หน้า 1 / 1

พิธีมอบท่อผลิตปิโตรเลียมปลดระวาง วันที่ 12 กันยายน 2561
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 7 ภาพ


โครงการอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วันที่ 10 กันยายน 2561
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 31 ภาพ


ภาพบรรยากาศเวทีกลางปราศัยหาเสียงผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 2 ภาพ


รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งแบบเคาะประตูบ้าน
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 8 ภาพ


วันปลูกตันไม้
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 0 ภาพ


รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 4 ภาพ


เทศบาลตำบลช่องลมร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 9 ภาพ


สำนักปลัดจัดอบรมด้านจิรยธรรม
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 3 ภาพ


สำนักปลัดเตรียมพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 0 ภาพ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ.2556
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 16 ภาพ


สำนักปลัด จัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานเทศบาล ด้านภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชา
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 6 ภาพ


 

แกลเลอรี่ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11 รายการ
หน้า 1 / 1