|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > สำนักปลัดเทศบาล
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
สำนักปลัดเทศบาล

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 24 รายการ
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ปลูกต้นทองอุไร
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 18 ภาพ


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 27 เมษายน 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 7 ภาพ


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019(COVID-19)
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 13 ภาพ


สำรวจความเสียหายบ้านพังจากลมพายุ
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 13 ภาพ


ทำความสะอาดป้องกันโควิท19
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 21 ภาพ


วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลช่องลม นำโดย นายทนง นาทาม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 12 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 7 ภาพ


กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 40 ภาพ


กิจกรรมเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอลานกระบือ
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 17 ภาพ


บวชนาคหมู่ วัดปรือพันไถ
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 20 ภาพ


วันเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 31 ภาพ


การสอบเพื่อดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สำนักปลัดเทศบาล
รูปภาพ 8 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 24 รายการ
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย