|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > กองวิชาการและแผนงาน
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
กองวิชาการและแผนงาน

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 460 รายการ
หน้า 1 / 39 ถัดไป หน้าสุดท้าย

บริจาคสิ่งของผู้ป่วยติดเตียง
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 19 ภาพ


big cleanning day ประจำวันพุธ 15 เมษายน 2563
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 15 ภาพ


กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 21 ภาพ


ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และดำเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 18 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่2/2563
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 9 ภาพ


โครงการให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2563
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 18 ภาพ


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลช่องลม
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 6 ภาพ


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 19 ภาพ


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 31 ภาพ


กิจกรรม 5ส. big cleaning day ประจำปี 2563
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 30 ภาพ


ผลงานทางวิชาการ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 84 ภาพ


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 17 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 460 รายการ
หน้า 1 / 39 ถัดไป หน้าสุดท้าย