|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > กองวิชาการและแผนงาน
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
กองวิชาการและแผนงาน

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 430 รายการ
หน้า 1 / 36 ถัดไป หน้าสุดท้าย

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 21 ภาพ


พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 12 ภาพ


ทต.ช่องลม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 42 ภาพ


พิธีถวายเทียนจำพรรษา ประจำปี 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 99 ภาพ


โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 49 ภาพ


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 21 ภาพ


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 วันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 6 ภาพ


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 23 ภาพ


โครงการ "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2561"
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 23 ภาพ


26 มิ.ย.61 อำเภอลานกระบือ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 26 ภาพ


ผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์แผนไทยพร้อมคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 32 ภาพ


ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
กองวิชาการและแผนงาน
รูปภาพ 11 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 430 รายการ
หน้า 1 / 36 ถัดไป หน้าสุดท้าย