|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 13 รายการ
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ทำหน้ากากอนามัย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 13 ภาพ


โครงการอบรมเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 13 ภาพ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid 19)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 21 ภาพ


ออกให้บริการหยอดยาตำรับโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200C สำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 11 ภาพ


ประชุม สปสช ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 3 ภาพ


ประชุม สปสช ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 เมษายน 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 3 ภาพ


ประชุม สปสช ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 3 ภาพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงตรวจประเมินงานแพทย์แผนไทยของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 10 ภาพ


ทีมเภสัชกร รพ.ลานกะบือตรวจประเมินยาและเวชภัณฑ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 3 ภาพ


โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 7 ภาพ


ประมวลภาพถ่ายเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 0 ภาพ


ออกรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน พฤศจิกายน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รูปภาพ 5 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 13 รายการ
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย