|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > กองการศึกษา
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
กองการศึกษา

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 106 รายการ
หน้า 1 / 9 ถัดไป หน้าสุดท้าย

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะจากทีมศวภ.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุ
กองการศึกษา
รูปภาพ 43 ภาพ


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบ
กองการศึกษา
รูปภาพ 29 ภาพ


วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ กิจกรรมดำนา ลง
กองการศึกษา
รูปภาพ 54 ภาพ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.
กองการศึกษา
รูปภาพ 71 ภาพ


วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลช่องลม
กองการศึกษา
รูปภาพ 62 ภาพ


วันที่ 22-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา
กองการศึกษา
รูปภาพ 16 ภาพ


วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลและคุ้มครองทางสังคม (ธนาคารเวลา)
กองการศึกษา
รูปภาพ 14 ภาพ


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กองการศึกษา
รูปภาพ 39 ภาพ


วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสุขสูงวัยตา
กองการศึกษา
รูปภาพ 55 ภาพ


วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่าขุน
กองการศึกษา
รูปภาพ 55 ภาพ


วันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลช่องลม จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศ
กองการศึกษา
รูปภาพ 161 ภาพ


วันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิ
กองการศึกษา
รูปภาพ 45 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 106 รายการ
หน้า 1 / 9 ถัดไป หน้าสุดท้าย