|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > กองการศึกษา
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
กองการศึกษา

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 217 รายการ
หน้า 1 / 19 ถัดไป หน้าสุดท้าย

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่องลม เข้าศึกษาเรียนรู้ศูนย์แพทย์แผนไทยและสวนสมุน
กองการศึกษา
รูปภาพ 33 ภาพ


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลมเปิดเรียนตามปกติ ในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชี
กองการศึกษา
รูปภาพ 41 ภาพ


วันที่ 30 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลมเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโร
กองการศึกษา
รูปภาพ 30 ภาพ


วันที่ 28 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
กองการศึกษา
รูปภาพ 26 ภาพ


วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กองการศึกษา
รูปภาพ 26 ภาพ


วันที่ 23 กันยายน 2563 เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมา
กองการศึกษา
รูปภาพ 13 ภาพ


วันที่ 22 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวั
กองการศึกษา
รูปภาพ 33 ภาพ


วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนตามปกติ ในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอด
กองการศึกษา
รูปภาพ 38 ภาพ


วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง ผลงานและนวัตกรรมสุขศึกษาในพื้นที่ ดำเนินการพั
กองการศึกษา
รูปภาพ 23 ภาพ


วันที่ 8-12 กันยายน 2563 รับใบประกาศเกียรติคุณ สุดยอดนวัตกรรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น นวัตกรรมเชิงระบบ : ก
กองการศึกษา
รูปภาพ 30 ภาพ


วันที่ 1-19 กันยายน 2563 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไท
กองการศึกษา
รูปภาพ 23 ภาพ


วันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลช่องลม เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอา
กองการศึกษา
รูปภาพ 23 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 217 รายการ
หน้า 1 / 19 ถัดไป หน้าสุดท้าย