|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > กองการศึกษา
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
กองการศึกษา

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 166 รายการ
หน้า 1 / 14 ถัดไป หน้าสุดท้าย

วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลมเปิดเรียนตามปกติ ในหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชี
กองการศึกษา
รูปภาพ 56 ภาพ


วันที่ 7 มีนาคม 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ครู แม่บ้าน ภารโรง คนขับรถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา
กองการศึกษา
รูปภาพ 18 ภาพ


วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม พาเด็กๆนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเร
กองการศึกษา
รูปภาพ 50 ภาพ


วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลช่องลม ได้นำนักเรียน จำนวน 94 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนร
กองการศึกษา
รูปภาพ 47 ภาพ


วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม
กองการศึกษา
รูปภาพ 4 ภาพ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนตามปกติ สัปดาห์นี้จัดโครงการพั
กองการศึกษา
รูปภาพ 47 ภาพ


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตำบลช่องลม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดี
กองการศึกษา
รูปภาพ 26 ภาพ


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลมเปิดโรงเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบา
กองการศึกษา
รูปภาพ 62 ภาพ


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลานกระบือ จัดอบรมเพื่อส
กองการศึกษา
รูปภาพ 45 ภาพ


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลมเปิดโรงรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
กองการศึกษา
รูปภาพ 57 ภาพ


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม เปิดเรียนตามปกติในหลักสูตรการเรียนรู้ตล
กองการศึกษา
รูปภาพ 81 ภาพ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ คณะทันตแพทย์ จากโรงพยา
กองการศึกษา
รูปภาพ 34 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 166 รายการ
หน้า 1 / 14 ถัดไป หน้าสุดท้าย