|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > แกลเลอรี่ภาพถ่าย > กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
[ แยกตามหน่วยงานภายในเทศบาลตำลบช่องลม ]
   + รวมทุกหน่วยงาน
   + สำนักปลัดเทศบาล
   + กองคลัง
   + กองช่าง
   + กองวิชาการและแผนงาน
   + กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   + กองการศึกษา
   + กองสวัสดิการสังคม
   + กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   + เทศบาลคาร์บอนต่ำ
   + โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
   + องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 15 รายการ
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม ปี 2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 18 ภาพ


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 2/2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 4 ภาพ


โครงการวัคซีนใจ ป้องกันภัย และการตั้งครรภ์วัยรุ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 21 ภาพ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SRRT เครือข่ายหมู่บ้าน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 29 ภาพ


การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 9 ภาพ


การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 4 ภาพ


ทีมเภสัชกร รพ.ลานกะบือตรวจประเมินยาและเวชภัณฑ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 3 ภาพ


โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช (โรคซึมเศร้า)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 1 ภาพ


โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 6 ภาพ


โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 2 ภาพ


โครงการสาธารณสุขเชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 6 ภาพ


โครงการมอบเบี้ยยังชีพ มอบสุขภาพดี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รูปภาพ 21 ภาพแกลเลอรี่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 15 รายการ
หน้า 1 / 2 ถัดไป หน้าสุดท้าย