|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > รายการสถานที่สำคํญ
 
 

 รายการ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
หน้า 1 / 1

วัดช่องลม

หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
โฟส : / วันที่ 9 มีนาคม 2558/15:10:53

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม

108 ม.5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
โฟส : สมจิตต์ ชูปาน / วันที่ 9 กรกฏาคม 2563/09:56:40


 รายการ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
หน้า 1 / 1