|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > บุคลากรผู้นำท้องถิ่น > นายพยัพ กันหามี
 

ผู้นำท้องถิ่น
 
 

ชื่อ-นามสกุล
: นายพยัพ กันหามี
   
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
โทรศัพท์มือถือ : 08-6139-6128
Email :

ผู้บันทึกข้อมูล : ปารณีย์ แพงมี
วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ตุลาคม 2555/00:42:15