|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > บุคลากรผู้นำท้องถิ่น
 
 
นายสุชาติ เจนจบ
กำนันตำบลช่องลม
  

นายจตุพงษ์ มีสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายดำริ ทองคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นายพยัพ กันหามี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

นายวิน น้อยพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นางลำพึง โตนาราง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นายสมัย สีชมภู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายเจียม แหลมวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8