|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1131
หน้า 1 / 114 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 ตุลาคม 2561/16:16:28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 ตุลาคม 2561/09:31:27
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 17 ตุลาคม 2561/15:02:17
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 ตุลาคม 2561/13:23:16
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บึงทับแรต  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 16 ตุลาคม 2561/09:19:30
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 ตุลาคม 2561/13:25:39
แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ ซุ้ม บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านช่องลม และหมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 ตุลาคม 2561/15:46:19
สรุปรายงานการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 ตุลาคม 2561/10:56:37
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น(สายงานผู้ปฏิบัติ)เทศบาลประชาสุขสันต์  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 ตุลาคม 2561/10:50:26
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 ตุลาคม 2561/15:04:21
แจ้งกำหนดการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1131
หน้า 1 / 114 ถัดไป หน้าสุดท้าย