|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1410
หน้า 1 / 141 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 สิงหาคม 2563/10:16:30
แบบฟอร์มชำระภาษีผ่านธนาคาร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 7 สิงหาคม 2563/16:08:13
ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองหนองชุมแสง หมู่ที่5 บ้านวังยาง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 สิงหาคม 2563/15:44:55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 31 กรกฏาคม 2563/14:59:28
เรียกประชุมสภาและนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 23 กรกฏาคม 2563/17:07:51
ขอเชิญร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 14 กรกฏาคม 2563/16:20:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 8 กรกฏาคม 2563/15:14:26
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2563/16:17:13
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2563/16:11:26
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่องลม เรื่เรื่อง ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกรณี กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 กรกฏาคม 2563/16:04:08
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1410
หน้า 1 / 141 ถัดไป หน้าสุดท้าย