|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1283
หน้า 1 / 129 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 สิงหาคม 2562/15:45:20
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 31 กรกฏาคม 2562/09:59:52
รับสมัครสอบคัดเลือก ทต.หนองหิน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 กรกฏาคม 2562/11:08:50
เชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2562  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 24 กรกฏาคม 2562/14:11:53
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพและนักการแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 กรกฏาคม 2562/15:30:06
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 23 กรกฏาคม 2562/14:54:12
ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 23 กรกฏาคม 2562/14:40:19
สรุปการให้บริการประชาชนงานประชาสัมพันธ์  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 กรกฏาคม 2562/08:55:05
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ทม.ปางมะค่า  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 กรกฏาคม 2562/16:10:57
วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1283
หน้า 1 / 129 ถัดไป หน้าสุดท้าย