|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1439
หน้า 1 / 144 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 ตุลาคม 2563/11:24:09
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 ตุลาคม 2563/08:39:06
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 16 ตุลาคม 2563/15:52:45
ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 ตุลาคม 2563/11:09:22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2563  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:42:10
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลช่องลมตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:41:54
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 ตุลาคม 2563/20:41:27
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 29 กันยายน 2563/21:26:18
สมรรถนะหลัก  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 29 กันยายน 2563/21:25:26
สมรรถนะผู้บริหาร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 29 กันยายน 2563/21:24:45
สมรรถนะประจำสายงาน  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1439
หน้า 1 / 144 ถัดไป หน้าสุดท้าย