|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1206
หน้า 1 / 121 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 กุมภาพันธ์์ 2561/17:26:14
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 เมษายน 2562/15:19:15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บริเวณสระหนองใหญ่  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 เมษายน 2562/15:13:46
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 เมษายน 2562/16:00:10
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบริเวณสระหนองใหญ่ หมู่ที่3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 3 เมษายน 2562/08:42:17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 27 มีนาคม 2562/15:55:33
โครงการปรับปรุงประปาหอถังสูงบริเวณชุมนุมบน หมู่ที่3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 27 มีนาคม 2562/15:51:46
โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 มีนาคม 2562/16:00:50
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเปลี่ยนเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2 บ้านเกศกาสร  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 มีนาคม 2562/14:49:31
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.โนนพลวง  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 22 มีนาคม 2562/15:07:21
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาโท (ประเภทโควต้า) มรภ.กำแพงเพชร  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1206
หน้า 1 / 121 ถัดไป หน้าสุดท้าย