|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1244
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 125 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 14 มิถุนายน 2562/15:32:21
รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล ปี2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 มิถุนายน 2562/10:27:13
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเริ่มจากบ้านนางฉลวย ถึงคลองหร่ายปากเสี้ยม หมู่ที่1 บ้านช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 มิถุนายน 2562/10:59:55
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 มิถุนายน 2562/10:57:19
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 มิถุนายน 2562/10:52:57
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปี2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 มิถุนายน 2562/10:46:46
ขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 11 มิถุนายน 2562/09:02:23
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 มิถุนายน 2562/11:21:17
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562(ไตรมาสที่1-2)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 10 มิถุนายน 2562/08:32:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 มิถุนายน 2562/15:36:49
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1244
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 125 ถัดไป หน้าสุดท้าย