|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1131
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 114 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 กันยายน 2561/14:59:08
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 กันยายน 2561/16:04:41
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 6 กันยายน 2561/14:30:58
การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 กันยายน 2561/10:09:18
ยุบเลิกฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองคลัง
โฟส : 4 กันยายน 2561/08:46:45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองการศึกษา
โฟส : 3 กันยายน 2561/13:19:41
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 27 สิงหาคม 2561/12:35:06
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 2 สิงหาคม 2561/14:17:46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 31 กรกฏาคม 2561/13:58:05
แจ้งกำหนดการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 กรกฏาคม 2561/17:49:03
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1131
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 2 / 114 ถัดไป หน้าสุดท้าย