|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1183
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 119 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 เมษายน 2556/20:45:43
ระวังภัยหน้าร้อนกับโรคพิษสุนัขบ้า  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 เมษายน 2556/19:38:25
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (งวด 4-5 งวดสุดท้าย)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:12:02
ประกาศ ผลสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 4 เมษายน 2556/16:39:26
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:10:42
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ในเขตทต.ช่องลม ประจำปี 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 เมษายน 2556/18:37:16
กำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ในเขตตำบลช่องล  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 เมษายน 2556/18:29:10
ขอเชิญร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 2 เมษายน 2556  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:14:00
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 28 มีนาคม 2556/14:47:03
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน...ต้อนรับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 9 เมษายน 2556/21:59:42
ทต.ช่องลม จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...ต้อนรับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1183
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 119 ถัดไป หน้าสุดท้าย