|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1131
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 114 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:45:58
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 15 พฤศจิกายน 2555/13:12:54
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 6 พฤศจิกายน 2555/17:20:24
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล,โรงอาหารพร้อมเสาธงบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:49:13
แจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:49:53
ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:47:56
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:46:31
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นฯ  
อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัคร : สำนักปลัดเทศบาล
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:51:26
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองคลัง
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:52:10
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบโรงเรียนผลิตปุ๋ยชีวภาพพร้อมป้  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองสวัสดิการสังคม
โฟส : 9 ตุลาคม 2555/20:45:07
กำหนดการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม 2555  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1131
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 114 ถัดไป หน้าสุดท้าย