|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1153
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 116 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 13 มีนาคม 2556/18:15:00
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช่องลม (งวด 3)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 กุมภาพันธ์์ 2556/18:35:34
กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน นอกสถานที่  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 21 กุมภาพันธ์์ 2556/16:49:01
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลช่องลม (งวด 2)  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:24:55
เทศบาลตำบลช่องลมประกาศสอบราคาจ้าง 5 โครงการ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:28:04
โรงเรียนเทศบาลช่องลม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2556/18:43:30
การแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลานกระบือ-ลานตาบัว จากแยกบ้านนายสำเนียง วรดิษฐ์ฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 19 กุมภาพันธ์์ 2556/18:02:42
การแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านนายลอ อุดมสุข หมู่ที่ 1  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:28:38
ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:29:03
หนังสือขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 1 พฤษภาคม 2556/11:29:54
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1153
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 116 ถัดไป หน้าสุดท้าย