|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 

 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1244
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 125 ถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 สิงหาคม 2556/16:49:07
ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 สิงหาคม 2556/16:46:34
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากถนนสายลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางวารี หมอยา หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 สิงหาคม 2556/16:33:23
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากถนนสายลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางวารี หมอยา หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 5 สิงหาคม 2556/16:27:14
ประกาศ เทศบาลตำบลช่องลม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องบูรณาการ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกศกาสรและโรงเรียนเทศบาลช่องลม  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 กรกฏาคม 2556/17:43:30
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาเมืองตามวิสัยทัศน์  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 กรกฏาคม 2556/17:02:12
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังการแพร่ระบายของยาเสพติด  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 30 กรกฏาคม 2556/16:35:23
แจ้งเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL ฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 26 กรกฏาคม 2556/18:09:26
ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 กรกฏาคม 2556/16:21:49
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E2/2556) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเครื่องจักรกลแบบท้ายลาด ชนิด 12 ล้อ ฯ  
อ่านรายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : กองวิชาการและแผนงาน
โฟส : 25 กรกฏาคม 2556/16:16:44
ประกาศ ผลการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E1/2556) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาวพิเศษ (แบคโฮ)  
อ่านรายละเอียด


 รายการ 1121 ถึง 1130 จากทั้งหมด 1244
หน้าแรก ย้อนกลับ หน้า 113 / 125 ถัดไป หน้าสุดท้าย