|  
  |  
  |  
  |  
           
หน้าแรก
ติดต่อ
เกียวกับเรา
 
องค์กรเทศบาล
 
ภาษาอังกฤษ
 
 
 
Member Login
ชื่อ / Username
รหัส / Password
 

 
หน่วยงานภายในเทศบาล
  กองการศึกษา
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  สำนักปลัดเทศบาล

โครงการภายในเทศบาล
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  องค์กรห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในที่ทำงาน
  เทศบาลคาร์บอนต่ำ
  โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บุคลากร
คณะผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลตำบล
ผู้นำท้องถิ่น

ข่าวสารและประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัคร
 
 

 
หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด > ประกาศรับสมัคร > การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรับสมัคร
 
 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 2561
หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


                ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลช่องลม (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 08-6934-2223, 09-5634-6845 หรือโทร. 0-5574-1666-7 ต่อ 161/163


โพสต์โดย
เปิดอ่านจำนวน : 00188 ครั้ง
   
ไฟล์เอกสาร
 file : 1 คลิกดูรายละเอียด ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.